top of page

Một Hành Vi Hiệp Thông Tâm Linh

Spiritual_Communion.jpg

Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa thật sự hiện diện nơi đây trong Bích Tích Thánh Thể.

Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự ở thế gian này.

Con ước ao được rước Mình Thánh Chúa vào lòng con.

Nhưng vì con không thể rước Chúa trong lúc này, xin Chúa nuôi dưỡng linh hồn con.

Con xin được kết hiệp cùng Chúa bây giờ như khi con rước Chúa thật. Xin đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa.

AMEN.

PAPA Foundation
bottom of page