Một Hành Vi Hiệp Thông Tâm Linh

Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa thật sự hiện diện nơi đây trong Bích Tích Thánh Thể.

Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự ở thế gian này.

Con ước ao được rước Mình Thánh Chúa vào lòng con.

Nhưng vì con không thể rước Chúa trong lúc này, xin Chúa nuôi dưỡng linh hồn con.

Con xin được kết hiệp cùng Chúa bây giờ như khi con rước Chúa thật. Xin đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa.

AMEN.

©2021 BY PAPA

PAPA is a nonprofit 501(c)(3) organization

  • YouTube - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle