top of page

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Fr. Michael J. Truongluan, C.Ss.R.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, * xin Cha đoái nhìn Thánh Nhan Chúa Ki-tô, * và vì lòng yêu mến Người là Thượng Tế Đời Đời, * xin thương xót các linh mục của Cha. * Lạy Cha rất nhân lành, * xin Cha nhớ họ chỉ là những con người mỏng giòn hèn yếu. * Xin khơi dậy trong các ngài ân sủng thiên chức mà Cha đã truyền ban * qua việc đặt tay của Đức Giám mục. * Xin Cha gìn giữ các ngài bên lòng Cha * kẻo kẻ thù chiếm đoạt mất, * ngõ hầu các ngài không bao giờ làm bất cứ việc gì phản nghịch lại ơn thiên triệu cao quý Cha ban.


Lạy Chúa Giê-su, * xin thương đến các linh mục của Chúa: con cầu cho các linh mục trung tín và nhiệt thành; * cho các linh mục bất tín và lười nhát; * cho các linh mục đang phục vụ ở các giáo xứ hoặc các vùng truyền giao xa xăm; * cho các linh mục đang bị cám dỗ; * cho các linh mục cô đơn; * cho các linh mục non trẻ; * cho các linh mục cao niên; * cho các linh mục đau yếu; * cho các linh mục đang hấp hối; cho linh hồn các linh mục trong luyện ngục.


Trên hết, * con xin dâng cho Chúa các linh mục đã từng làm ơn cho con: * cha rửa tội của con; * các cha giải tội cho con; * các cha dâng Thánh Lễ và ban cho con Mình và Máu Thánh Chúa; * các cha đã từng dạy dỗ và huấn luyện con; * các cha đã từng nâng đỡ và khích lệ con trong những lúc ngặt nghèo; * và tất cả các cha đã làm ơn cho con cách này hoặc cách khác, * đặc biệt con cầu cho cha __________; * Lạy Chúa Giê-su, * xin gìn giữ các ngài trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa. * Xin ban mọi ơn phúc tràn trề trên các ngài ở đời này và đời sau vĩnh cửu. * A-men.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, là Nữ Vương các Tông Đồ: Xin thánh hóa các linh mục của Mẹ (3 lần).
Lạy Thánh Gio-an Vi-an-nê: Cầu con chúng con.
Lạy Thánh An-phong: Cầu cho chúng con.

IMPRIMATUR + Archbishop Joseph Ngô– Châu Sơn 12.12.2012

NIHIL OBSTAT + Most Reverent Laurentius Chu Văn Minh – Hà Nội 16.12.2012

PAPA Foundation
bottom of page